Nieuws

Het laatste nieuws in of bij de wijk

15-11-2019

Verlichting

De verlichting in de wijk doet het al een poosje niet meer zo goed.
Eerst helemaal géén verlichting.
Nu hele dagen (24 uur) wel verlichting.
Bij de gemeente is het probleem bekend, maar is moeilijk onder controle te krijgen.
Daarom voorlopig: 24 uur verlichting om meer veiligheidsgevoel te bevorderen.


Zebrapaden

Begin april 2019 werden de zebrapaden op Het Malevoort t.h.v. de wijk Zeskant  voorzien van een zichtbare (kunststof-) laag.


Aanpassingen Het Malevoort

Eind december 2018 is de weg rond de wijk aangepast.
Het kruispunt werd overzichtelijker gemaakt.
De bomen op de hoek van het kruispunt werden deels verwijderd.
Er werd een verhoging van de weg gerealiseerd bij het zebrapad.
De adviessnelheid werd bij de wijk aangepast naar 30 km/u
De parkeerstrook voor het vrachtverkeer werd verbreed met de bedoeling de oversteekplaats voor voorgangers beter zichtbaar te maken.

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail