Nieuws (oud)

Nieuws

(26-02-2016)

Denktank

Men kon zich aanmelden voor de denktank m.b.t. het verkeer voor wat betreft Het Malevoort.

(17-12-2010)

Bouwfase nu echt voorbij.

Vandaag is een einde gekomen aan de nieuwbouw in onze wijk. De laatste container die betrekking had op de nieuwbouw is verdwenen en de wijk is zo te zien nu helemaal af.

(16-12-2010)

Archeologisch onderzoek

Voordat er met het bouwrijp maken van de grond is begonnen, heeft er eerst archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit vond plaats in april 2007

Aanleiding hiervoor was dat in de omgeving van de locatie Archeologische vindplaatsen bekend zijn. In 2005 is aan het Maalwater een houten palenkrans uit de Vroege-IJzertijd aangetroffen. Op het Volkstuinencomplex ten noordwesten van de Vennewatersweg is een drenkplaats uit de Midden-Bronstijd aangetroffen.
Gemeente Heiloo achtte het daarom wenselijk dat voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden archeologisch onderzoek zou worden uitgevoerd in het plangebied.

Opdrachtgever Smits Bouwbedrijf heeft het onderzoek laten uitvoeren door C.L.Nyst, H.van Londen, Amsterdams Archeologisch Centrum / Projectbureau Universiteit van Amsterdam
April 2007

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat het gehele terrein verstoord is door recente ophogingen, funderingen en andere beroering. Er zijn geen archeologische resten en geen noemenswaardige archeologische sporen aangetroffen.
De enige resten die zijn aangetroffen dateren uit een recentere periode. (zie hieronder)

(14-11-2010)

De wijk is compleet!

De laatste bewoners hebben de sleutel van hun huis ontvangen. De leefruimte van deze laatste woning is gereed en het wachten is op het afronden van de laatste werkzaamheden rond het huis. Hiermee is de wijk per 5 november 2010 compleet!

(15-09-2010)

Het Hoekstuk is klaar

Na een jaar van uitvoerige (ver-)bouwactiviteiten is het winkelcentrum op 11 september 2010 door burgemeester Romeyn geopend. Ook de directe omgeving van het winkelcentrum heeft een fraaie en nuttige opknapbeurt gekregen. Daarmee hebben de bewoners van de wijk veel gemak in hun nabijheid maar sommigen beleven er helaas ook chronisch hinder van.

(12-10-2009)

Kunstzesdaagse Heiloo 2009

De Spiegellaan 18 deed mee aan de Kunstzesdaagse Heiloo 2009
De foto’s zijn beschikbaar gesteld door de bewoners van dit pand.

(22-09-2009)

Nieuw speeltuintje

Begin september is de wijk voorzien van een gloednieuw kinderspeeltuintje. De ligging is, met de blik gericht op het westen, naast het fietspad richting de woonheuvel.

(21-08-2009)

Herinrichting Winkelcentrum Het Hoekstuk

In opdracht van gemeente Heiloo start aannemer GP Groot binnenkort met de herinrichting van de buitenruimte van winkelcentrum het Hoekstuk. Het werk bestaat onder andere uit een volledige herinrichting van het parkeerterrein waarbij extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd, het verbeteren en uitbreiden van fietsenrekken, het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en het aanbrengen van een doorsteek bij de cafetaria. Ook ondergronds zullen de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd aan het riool en de kabels en leidingen. Gelijktijdig met de werkzaamheden in de buitenruimte, neemt projectontwikkelaar Segesta Groep uit Alkmaar de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum zelf onder handen.
De winkels blijven zoveel mogelijk open. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd en starten naar verwachting maandag 31 augustus. De oostelijke ingang nabij Albert Heijn en het parkeerterrein aan de zuidzijde zullen hierbij worden afgesloten. De afsluitingen en omleidingen worden met borden aangegeven. Textiel- en glasbakken zullen tijdelijk een andere locatie krijgen. Volgens planning is de eerste fase van de herinrichting begin december 2009 afgerond. De gehele renovatie is volgens planning voor de zomer van 2010 gereed. De werkzaamheden zullen enige overlast veroorzaken voor omwonenden en het winkelend publiek. Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken. De inrichtingstekening hangt ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen .Ook zijn de tekeningen terug te vinden op de internetsite van de gemeente Heiloo, www.heiloo.nl.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder van dit werk de heer S. Eg van het ingenieursbureau, telefoonnummer 072 5356765.

Bron: Gemeente Heiloo

Gespot in Uitkijkpost dd 12 augustus 2009

 

Nieuwe bomen op ‘t Zeskant

In het kader van de 52e nationale boomfeestdag hebben op 18 maart 2009 kinderen van groep 5 en 6 van C.B.S De Duif 14 platanen en 10 berken geplant op ‘t Zeskant. De plantgaten waren van tevoren aangebracht waarna de leerlingen de gaten bij de geplaatste boompjes enthousiast vulden met grond en dit vervolgens aanstampten (zie ook foto’s).

Bestrating

Op vrijdag 13 maart 2009 heeft het team van stratenmakers hun werkzaamheden in de wijk voltooid. Een knap stukje werk waarbij zij, vanwege een goede planning, de overlast tot een minimum wisten te beperken.

Winkelcentrum ‘t Hoekstuk

Vanaf medio september 2009 wordt gestart met de herontwikkeling van Winkelcentrum ‘t Hoekstuk en de bijbehorende buitenruimte. De werkzaamheden moeten in de zomer van 2010 zijn afgerond.
Op maandag 23 februari 2009 tussen 20.00 en 21.00 uur wordt een inloopavond voor omwonenden georganiseerd om kennis te nemen van de planontwerpen. (bron:Segesta Groep)

Vorderingen bestrating en straatnaambordjes

Vlak voor de kerst 2008 is het belangrijkste deel van de bestrating in de wijk gereed gekomen, maar er valt op dat gebied nog genoeg werk te verzetten.
Tenslotte werden ook de straatnaambordjes geplaatst.
Ook kwam er voor de bewoners van de appartementen een ondergrondse huisvuilberging (met een pasje te openen). Voor veel mensen is dit wennen omdat veel bewoners gewend waren aan rolcontainers en gescheiden afvalverwerking.

Grote bedrijvigheid

Het was in het laatste kwartaal een drukte van jewelste in de wijk. Veel gesjouw door de blubber omdat de bestrating nog niet gereed was. Het ging dan om leveranciers, verhuisauto’s en verhuizende bewoners, aannemers, vloerbedekkers, monteurs, bouwvakkers, familieleden van bewoners, nieuwsgierigen, noem maar op.

Eerste bewoners appartementen

De eerste bewoners van de appartementen hebben hun woningen 5 november 2008 betrokken en in de week van 20 november hebben alle appartementen bewoners.

In oktober 2008 is men begonnen met de bouw op de kavels.

Eerste bewoners patiowoningen

De eerste bewoners van de patiowoningen betrokken hun woning aan de Spiegellaan nrs. 12 t/m 20 op 17 oktober 2008
Inmiddels zijn bijna alle patiowoningen bewoond.

Eerste bewoners eengezinswoningen

De eerste bewoners van de eengezinswoningen hebben hun woningen aan de Spiegellaan nrs. 73 t/m 95 betrokken in juni 2008 .

Start van de bouw

Op 27 september 2007 werd de eerste paal geslagen van het project Zeskant in Heiloo. Kennemer Wonen bouwde samen met Smits Bouwbedrijf uit Beverwijk 36 huurappartementen op locatie de Zeskant. Dit project bestaat uit drie losse blokken met elk 12 huurappartementen. De woningen voldoen
aan Politiekeurmerk en het Woonkeur (rolstoeltoegankelijk) en zijn met name geschikt voor senioren bewoners.
Hoewel de bouwvergunning eind september nog niet onherroepelijk was (de omwonenden mochten in een periode van 6 weken alsnog bezwaren indienen tegen de afgegeven bouwvergunning), was de uitvoerende aannemer toch gestart met de bouw. Er waren in de 6 weken geen bezwaren ingediend, zodat voortvarend kon worden doorgewerkt. Smits Bouwbedrijf realiseerde op dezelfde locatie ook 12 eengezinswoningen en 20 patiowoningen, die zij zelf hebben ontwikkeld en verkocht.

Overeenkomst met betrekking tot de bouw

Op 23 december 2006 heeft de gemeente Heiloo een overeenkomst met Smit’s Bouwbedrijf over woningbouw op de Zeskant getekend. Het betreft twaalf rijtjeswoningen en twintig patiowoningen in de koopsector, verder komen er drie woongebouwen met in totaal 36 huurappartementen.