Start

Let op: De inhoud van deze website wordt verplaatst naar Heiloo in Beeld: Klik hier

Over de website ‘t Zeskant

Deze website probeert een beeld te geven over de huidige wijk en haar (korte) geschiedenis.
Deze website wordt onderhouden door een enthousiaste bewoner van deze wijk.
Omdat Het Hoekstuk voor de bewoners van ‘t Zeskant belangrijk is, vindt men ook hierover enige informatie terug.

Voor meer foto’s: Klik HIER

‘t Zeskant nader belicht.

Het oorspronkelijke gebied waarop ‘t Zeskant is gelegen, ligt aan de westkant van de strandwal Limmen-Heiloo, op de overgang van de strandwalflank naar de lagergelegen strandvlakte. De strandwal is tussen 4300 en 3900 jaar geleden ontstaan en behoort tot de oudste bewoonbare bodems van de regio.

‘t Zeskant is gelegen in Heiloo West,tegenover het kleine winkelcentrum “Het Hoekstuk” en vlakbij de Zeeweg en zwembad “Het Baafje”.
De wijk wordt gekenmerkt door vier woontypes, te weten: eengezinswoningen, patiowoningen, appartementen en kavelbewoning aan de Spiegellaan en De Ribben’.

Op deze plek van de wijk stonden vroeger de scholen “De Zeskant” en “Freinetschool” alsook de Openbare Bibliotheek van Heiloo (van 1978 tot november 2003).
Ook is “De Vijfhoek”, een orthopedagogisch dagcentrum (O.D.C.) voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, er in de periode van 1 oktober 1999 tot 1 april 2000 gevestigd geweest.

De straatnamen zijn afgeleid van de vorm van de school “De Zeskant” en de voormalige bibliotheek. Deze gebouwen waren in de vorm van meerdere aaneengesloten zeskanten gebouwd. Deze zogenaamde veelvlakken zijn opgebouwd uit ribben (ribben zijn even lang, de vlakken zjjn van dezelfde vorm en grootte en de hoeken tussen de vlakken zijn hetzelfde).
Een andere eigenschap van een veelvlak is dat men deze kan spiegelen. Een tweetal kenmerken die men dus kan terugvinden in de nieuwe straatnamen De Ribben en de Spiegellaan.

Op 150 meter afstand ligt een groengebied dat Heiloo voor meer dan de helft omsluit (inclusief het Heilooer bos) De meeste bewoners van ‘t Zeskant hebben de woning inmiddels ingericht en hebben in ieder geval een ding gemeen: het is een nieuwe fase in hun leven.

Suggesties, aanmeldingen van activiteiten, ander nieuws en foto’s zijn van harte welkom.

Gevraagd:

Foto(‘s) van de vroegere bibliotheek en scholen op de huidige plek van de Zeskant.
Foto’s van De Vijfhoek uit de periode dat zij aan Het Malevoort was gevestigd.
Foto(‘s) van de weg door het weiland bij Het Malevoort, Het Hoekstuk en de Pastoor van Muijenweg.

Disclaimer
Alle foto’s op de website zijn gemaakt door Dick Slagter, tenzij anders vermeld

Voor bepaalde elementen van deze website is ook gebruik gemaakt van materiaal aangeleverd door derden.
Het intellectuele eigendomsrecht van dit materiaal blijft onherroepelijk bij deze derden. Mocht u materiaal terugvinden op deze site, waarvan u meent dat hun gebruik uw intellectuele eigendomsrechten, auteurs of aanverwante rechten wordt geschonden, verzoeken ik u contact op te nemen.