Nieuws

Het laatste nieuws in of bij de wijk

Zebrapaden

Begin april 2019 werden de zebrapaden op Het Malevoort t.h.v. de wijk Zeskant  voorzien van een zichtbare (kunststof-) laag.


Aanpassingen Het Malevoort

Eind december 2018 is de weg rond de wijk aangepast.
Het kruispunt werd overzichtelijker gemaakt.
De bomen op de hoek van het kruispunt werden deels verwijderd.
Er werd een verhoging van de weg gerealiseerd bij het zebrapad.
De adviessnelheid werd bij de wijk aangepast naar 30 km/u
De parkeerstrook voor het vrachtverkeer werd verbreed met de bedoeling de oversteekplaats voor voorgangers beter zichtbaar te maken.