't Zeskant Heiloo
Welkom op deze website.          Voor suggesties of opmerkingen graag even op kontakt klikken.
   
 
     
 

Nieuws
(26-02-2016)

Wat vind u van het verkeer in Heiloo?
Dit betreft k Het Malevoort.
Denktank, aanmelden voor 14 maart
Zie:
Gemeente Heiloo(23-02-2016)

Afvalkalender
Deze is in het menu aangebracht.

Nextdoor (buurtapp)
Link naar de App Nextdoor op de startpagina geplaatst.


(17-12-2010)


Nieuwe foto

Bij de Zeskant Onbebouwd is een nieuwe foto geplaatst


(17-12-2010)

Bouwfase nu echt voorbij.

Vandaag is een einde gekomen aan de nieuwbouw in onze wijk. De laatste container die betrekking had op de nieuwbouw is verdwenen en de wijk is zo te zien nu helemaal af.


(16-12-2010)

Plattegronden

Een nieuwe rubriek is toegevoegd en is terug te vinden onder de link "Zeskant plattegronden".
Op deze manier kan men enigszins zien op welke manier het bied is veranderd in de loop van de tijd.

(16-12-2010)

Luchten

Er is een link geplaatst naar schitterende luchten, gezien vanuit de wijk.

(16-12-2010)

Archeologisch onderzoek

Voordat er met het bouwrijp maken van de grond is begonnen, heeft er eerst archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit vond plaats in april 2007

Aanleiding hiervoor was dat in de omgeving van de locatie Archeologische vindplaatsen bekend zijn. In 2005 is aan het Maalwater een houten palenkrans uit de Vroege-IJzertijd aangetroffen. Op het Volkstuinencomplex ten noordwesten van de Vennewatersweg is een drenkplaats uit de Midden-Bronstijd aangetroffen.
Gemeente Heiloo achtte het daarom wenselijk dat voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden archeologisch onderzoek zou worden uitgevoerd in het plangebied.

Opdrachtgever Smits Bouwbedrijf heeft het onderzoek laten uitvoeren door C.L.Nyst, H.van Londen, Amsterdams Archeologisch Centrum / Projectbureau Universiteit van Amsterdam
April 2007

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat het gehele terrein verstoord is door recente ophogingen, funderingen en andere beroering. Er zijn geen archeologische resten en geen noemenswaardige archeologische sporen aangetroffen.
De enige resten die zijn aangetroffen dateren uit een recentere periode. (zie hieronder)

(16-12-2010)

Archief


Onderwerpen die niet meer actueel zijn, zullen in de toekomst terug te vinden zijn in de nieuwe rubriek Archief.
De rubriek van het bouwschema van Het Hoekstuk is naar dit archief verplaatst.

(15-11-2010)

Luchtfoto

Er is in de rubriek "Zeskant vroeger" een nieuwe luchtfoto geplaatst die laat zien hoe 't Zeskant er vroeger uitzag.

(14-11-2010)

De wijk is compleet!

De laatste bewoners hebben de sleutel van hun huis ontvangen. De leefruimte van deze laatste woning is gereed en het wachten is op het afronden van de laatste werkzaamheden rond het huis. Hiermee is de wijk per 5 november 2010 compleet!

(15-09-2010)

Het Hoekstuk is klaar

Na een jaar van uitvoerige (ver-)bouwactiviteiten is het winkelcentrum op 11 september 2010 door burgermeester Romeyn geopend. Ook de directe omgeving van het winkelcentrum heeft een fraaie en nuttige opknapbeurt gekregen. Daarmee hebben de bewoners van de wijk veel gemak in hun nabijheid maar sommigen beleven er helaas ook chronisch hinder van.

(08-02-2010)

Website vernieuwd

De website is volledig vernieuwd maar alle rubrieken zijn gebleven


(08-12-2009)

Het Hoekstuk

Omdat het Het Hoekstuk een 'goede buur' van 't Zeskant is en omdat veer bewoners hier hun boodschappen doen is er een fotoalbum geplaatst over de vorderingen van de renovatie van dit winkelcentrum.


(08-12-2009)

Fotoalbum Kavelwoningen

Nu de kavelwoningen geleidelijk hun definitieve vorm krijgen, is het fotoalbum fors uitgebreid.


(12-10-2009)

Nieuw op de Website

De website is aangepast en verder uitgebreid met een foto-album van de (meeste) woningen die op dit moment gereed zijn. Hieruit blijkt wel dat deze nieuwe wijk bijna voltooid is.

De website is ook uitgebreid met een impressie van de expositie op de Spiegellaan 18 ten tijde van de Kunstzesdaagse Heiloo 2009
De foto's zijn beschikbaar gesteld door de bewoners van dit pand.

Tevens staat er een nieuwe luchtfoto uit de beginfase van de bouw van 't Zeskant op deze website.

Luchtfoto van een deel van de wijk
(beschikbaar gesteld door de bewoners van nr.18)


(22-09-2009)

Nieuw speeltuintje

Begin september is de wijk voorzien van een gloednieuw kinderspeeltuintje. De ligging is, met de blik gericht op het westen, naast het fietspad richting de woonheuvel.


(2-09-2009)

De Uitkijkpost

Veel bewoners van 't Zeskant hebben zich tot nu toe gergerd aan de slechte bezorging van de Uitkijkpost in deze wijk. Niet alleen vervelend voor de adverteerders en de gemeente die op deze wijze communiceren met de inwoners, maar vooral ook lastig als de mogelijk niet meer aanwezig is deze krant na te bestellen.
Maar er is goed nieuws want sinds 2 september 2009 bestaat nu de mogelijkheid de Uitkijkpost ook online te lezen.
Daarom is nu ook een link naar deze krant in het menu van deze website geplaatst.


(21-08-2009)

Herinrichting Winkelcentrum Het Hoekstuk

In opdracht van gemeente Heiloo start aannemer GP Groot binnenkort met de herinrichting van de buitenruimte van winkelcentrum het Hoekstuk. Het werk bestaat onder andere uit een volledige herinrichting van het parkeerterrein waarbij extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd, het verbeteren en uitbreiden van fietsenrekken, het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en het aanbrengen van een doorsteek bij de cafetaria. Ook ondergronds zullen de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd aan het riool en de kabels en leidingen. Gelijktijdig met de werkzaamheden in de buitenruimte, neemt projectontwikkelaar Segesta Groep uit Alkmaar de renovatie en uitbereiding van het winkelcentrum zelf onder handen.
De winkels blijven zoveel mogelijk open. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd en starten naar verwachting maandag 31 augustus. De oostelijke ingang nabij Albert Heijn en het parkeerterrein aan de zuidzijde zullen hierbij worden afgesloten. De afsluitingen en omleidingen worden met borden aangegeven. Textiel- en glasbakken zullen tijdelijk een andere locatie krijgen. Volgens planning is de eerste fase van de herinrichting begin december 2009 afgerond. De gehele renovatie is volgens planning voor de zomer van 2010 gereed. De werkzaamheden zullen enige overlast veroorzaken voor omwonenden en het winkelend publiek. Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken. De inrichtingstekening hangt ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen .Ook zijn de tekeningen terug te vinden op de internetsite van de gemeente Heiloo,www.heiloo.nl.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder van dit werk de heer S. Eg van het ingenieursbureau, telefoonnummer 072 5356765.

Bron: Gemeente Heiloo


Het weer in Heiloo uitgebreid

Uitgebreid scala weerberichten nu beschikbaar.


Gespot in Uitkijkpost dd 12 augustus 2009Het weer in Heiloo voor de komende

twee uur

Een kleine extra service op deze website


Gastenboek

Op deze website is nu ook een gastenboek aanwezig.
Misschien leuk om reacties te geven of nieuwtjes door te geven.


Nieuwe foto's van 't Zeskant Vroeger

Er zijn een drietal nieuwe foto's toegevoegd aan de rubriek "Zeskant Vroeger"


Nieuwe bomen op 't Zeskant

In het kader van de 52e nationale boomfeestdag hebben op 18 maart 2009 kinderen van groep 5 en 6 van C.B.S De Duif 14 platanen en 10 berken geplant op 't Zeskant. De plantgaten waren van tevoren aangebracht waarna de leerlingen de gaten bij de geplaatste boompjes enthousiast vulden met grond en dit vervolgens aanstampten (zie ook foto's).


Bestrating

Op vrijdag 13 maart 2009 heeft het team van stratenmakers hun werkzaamheden in de wijk voltooid. Een knap stukje werk waarbij zij, vanwege een goede planning, de overlast tot een minimum wisten te beperken.


Winkelcentrum 't Hoekstuk

Vanaf medio september 2009 wordt gestart met de herontwikkeling van Winkelcentrum 't Hoekstuk en de bijbehorende buitenruimte. De werkzaamheden moeten in de zomer van 2010 zijn afgerond.
Op maandag 23 februari 2009 tussen 20.00 en 21.00 uur wordt een inloopavond voor omwonenden georganiseerd om kennis te nemen van de planontwerpen. (bron:Segesta Groep)


Vorderingen bestrating en straatnaambordjes

Vlak voor de Kerst 2008 is het belangrijkste deel van de bestrating in de wijk gereed gekomen, maar er valt op dat gebied nog genoeg werk te verzetten.
Tenslotte werden ook de straatnaambordjes geplaatst.
Ook kwam er voor de bewoners van de appartementen een ondergrondse huisvuilberging (met een pasje te openen). Voor veel mensen is dit wennen omdat veel bewoners gewend waren aan rolcontainers en gescheiden afvalverwerking.


Grote bedrijvigheid

Het was in het laatste kwartaal een drukte van jewelste in de wijk. Veel gesjouw door de blubber omdat de bestrating nog niet gereed was. Het ging dan om leveranciers, verhuisauto's en verhuizende bewoners, aannemers, vloerbedekkers, monteurs,  bouwvakkers, familieleden van bewoners, nieuwsgierigen, noem maar op.


Eerste bewoners appartementen

De eerste bewoners van de appartementen hebben hun woningen 5 november 2008 betrokken en in de week van 20 november hebben alle appartementen bewoners.


In oktober 2008 is men begonnen met de bouw op de kavels.


Eerste bewoners patiowoningen

De eerste bewoners van de patiowoningen betrokken hun woning aan de Spiegellaan nrs. 12 t/m 20 op 17 oktober 2008
Inmiddels zijn bijna alle patiowoningen bewoond.


Eerste bewoners eengezinswoningen

De eerste bewoners van de eengezinswoningen hebben hun woningen aan de Spiegellaan nrs. 73 t/m 95 betrokken in juni 2008 .


Start van de bouw

Op 27 september 2007 werd de eerste paal geslagen van het project Zeskant in Heiloo. Kennemer Wonen bouwde samen met Smits Bouwbedrijf uit Beverwijk 36 huurappartementen op locatie de Zeskant. Dit project bestaat uit drie losse blokken met elk 12 huurappartementen. De woningen voldoen
aan Politiekeurmerk en het Woonkeur (rolstoel-toegankelijk) en zijn met name geschikt voor senioren bewoners.
Hoewel de bouwvergunning eind september nog niet onherroepelijk was (de omwonenden mochten in een periode van 6 weken alsnog bezwaren indienen tegen de afgegeven bouwvergunning), was de uitvoerende aannemer toch gestart met de bouw. Er waren in de 6 weken geen bezwaren ingediend, zodat voortvarend kon worden doorgewerkt. Smits Bouwbedrijf realiseerde op dezelfde locatie ook 12 eengezinswoningen en 20 patiowoningen, die zij zelf hebben ontwikkeld en verkocht.


Overeenkomst met betrekking tot de bouw

Op 23 december 2006 heeft de gemeente Heiloo een overeenkomst met Smit's Bouwbedrijf over woningbouw op de Zeskant getekend. Het betreft twaalf rijtjeswoningen en twintig patiowoningen in de koopsector, verder komen er drie woongebouwen met in totaal 36 huurappartementen.


 Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 06-01-18

 
Terug naar startpagina